- Lappvikfolket i Fremnesvik  av Ruth Skarheim

- Brev fra Fremnesvik til Amerika

- Jordavgiften for Gimsøy 1802  ved Håkon Brun

- Portrett av en industrileder - Carl Johan Tenggren  av Arnulf Pedersen

- Det tar lang tid å fange korte øyeblikk - om Tine Lundkvist  av Kristin            Risan

- Ringvesenet - og ringfestenes betydning  av Ottar A. Andorsen

- Torsken  av Jens Andvig

- Gårder i Digermulen  av Simon Dybfest

- Historien om Øllegård  av Olaf Moe

- Små glimt fra Laukviks nyere historie  av Georg Andreassen

- Sverdknappen fra Liland  av Håkon Brun

- "Kikken" forteller fra konvoifarten i Nord-Atlanteren under krigen  av Hermann Falch Olsen

- Svolværs glemte kunstmaler  Maleren Joakim Martin Nilssen  av Arnold Nygaard

- Stedsnavn i Sundlandsfjorden 2  av Lilly og Hans‑P Pedersen

- Alf R. Johansen A/S, Henningsvaer  av Jens Andvig

- Et prestehjem i Lofoten 1814  av Regine Normann

- Øyhellsundet  av Irmelin Nilsen

- Mandtal over de i Vaagøe Præstegjeld værende mandlige Individer fødde efter 1795 ‑ av Håkon Brun

- For sent til oppstilling ‑ av Olaf Lund

- Da flyktningene fra Finlands‑krigen kom til Svolvær ‑ av Christoffer Berg

- Ekstraskatten 1762 for Gimsøy ‑ ved Håkon Brun

- Førsteklassing ‑ av Eirik Wicklund