Utskrift
Treff: 1422

00 omslag 2018

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2018

Arne Chr. Jensen:            Et tilbakeblikk på KMF’s 100-årsjubileum og noen

                                               hendelser på 60-tallet en gang.....

Pål Hadler:                        Diskret forsendelse                              

William Hakvaag:            Panserskipet Tordenskjolds begredelige skjebne

William Hakvaag:            Diplom på Der Flakkreuzer Nymphe      

Tormod Nordheim:        Nød og tilfeldigheter                                    

Jon Martin Bye:               En tungeskjærers svarte dag                     

Familien Fredriksen:      Familien Ole Fredriksens dramatiske krigshistorie

Fridtjof Nansen:              Fiskemængden ved Lofotfisket (1911)

Odd Tranås:                     Sild

Håkon Brun:                    Svolvær blir by

Gerd B. Kristensen/

Siri B. Blomstrand:         Sigvor Riksheim - en pioner i formingsfaget

Marianne Bjerkaas:       Arne-bua i Skrova

Gunnar Andersen:         Et møte med USA’s president

Linda Lillevik:                   - En for Vaagan verdig handling

Harald E. Strøm:             Agathe Andersen - Ørsnesvikas

Willy Engstad:                 Svolværs første private bil?

William Hakvaag:           17. mai 1967 og Haukli kafé

William Hakvaag:           Et overraskelsesmoment

William, Hakvaag:          Kniv fra Grini                    

Bente M. Larsen:            Østre Molla fiskarlag under 2. verdenskrig (1943-1945)   

William Hakvaag:           Tysk våpenskjold fra siste krig

Magne T. Pettersen:      Haglik - historikk til modellbåt laget av Jens Petersen

Tormod Nordheim:        Gimsøya før og nå

                                           Dagbok fra MS ”Henningsvær” 1955

William Hakvaag:            ”Springvann” i Rækøytjønna

William Hakvaag:            ”Litt om historiske ting i nærmiljøet

William Hakvaag:            Nordahl Griegs frakk fra 2. verdenskrig

Bente M. Larsen:             Gullvika

Harald Meyer:                 Gjenbruk

                                           Fly med

Håkon Brun:                     Lokalhistorie i Vågan