Regnskap 2018

Inntekt

Salgsinntekter MVA:                                                                                     kr 74 603,25

Årbok for Vågan:                                                       kr 60 794,50

Svolværkalender:                                                       kr   9 600,00

Lofotbilder:                                                                kr   3 250,00

Fly med:                                                                     kr      958,75   

Salgsinnteker avgiftsfri:                                                                                kr 89 516,35

Årbok for Vågan:                                                       kr 65 315,97

Fly med:                                                                     kr   2 245,00

Svolværkalender                                                        kr 26 264,38

Medlemskontingent:                                                 kr 22 100,00

Porto                                                                          – 23 701,00

Fly med utgift:                                                           –     2 708,00

Driftsinntekter                                                                                              kr 164 119,60

Utgifter:

Lønn:                                                                                                            kr  15 000,00

Leie lokaler                                                                                                   kr    6 000,00

Honorar Revisjon:                                                                                        kr    6 000,00

Kontorrekvisita:                                                                                            kr    2 179,00

Datakostnad (program årbok)                                                                      kr    4 536,00

Møter, kurs:                                                                                                  kr 31 758,50

Årsmøte:                                                                                                      kr    5 505,00

Regnskapsprogram:                                                                                    kr   3 096,00

Trykking årbok:                                                                                            kr 57 140,00

Trykking kalender:                                                                                       kr 23 188,00

Reklame:                                                                                                     kr 11 788,90

Fotoutgifter:                                                                                                 kr       650,00

Hjemmeside                                                                                                kr   3 240,00

Øreavrunding:                                                                                             kr       -  2,22

Kontingent LLH:                                                                                           kr   3 978,00

Gaver:                                     Blomster, div.:             kr        3 100,00

                                               LLH                             -kr        9 145,00        kr  - 6 045,00

Bank- og kortgebyr:                                                                                     kr    1 341,50

Gebyr Vipps                                                                                                 kr          98,96

Driftskostnader                                                                                             kr 169 452,64

Driftsresultat                                                                                                 kr      5 333,04

Renteinntekter:                                                                                             kr         892,00

Årsresultat:                                                                                           –   kr       4 441,04