- Martin Mikalsen og melkeruta Austre-Vågan – Svolvær

- Korsen ho Svanhild på Holand fikk navn 

- En adventsdag på Svinøya i 1888 

- Reidar Nilsen og «Helle» 

- 14-åring på Lofothavet i 1924 

- Rasulykken i Kongsmarka onsdag 7. mars 1956 

- Privat kraftverk på Molla i 30-årene 

- Storbrann i Kabelvåg i 1927 

- Glimt fra dagliglivet i Kabelvåg i krigsårene 

- Trollfordslaget 

- Barndomsminner fra en kraftstasjon 

- Eit båtforlis ved Årstein i 1870-åra 

- Middelalderbrev fra Vågan 

- Overraskende funn i Vassosen ved Storvågan GimsØsteinen 

- Teorier omkring et 5000 år gammelt importfunn 

- Risvær - et sted med tradisjoner 

- Litt om den eldre bebyggelse på Brettesnes, ulykkelige hendelser og     handel m.m. 

- Om en personlighet på Molla