- Kabelvåg i storm av «Lofotsmeden» John Lorentzen

- En redningsdåd utenfor Kabelvåg - av Olve Reiersen

- Gamle bilder, gamle skip og gamle minner - av Christoffer Berg

- Navnet «Gullet» og dets opprinnelse - av Ottar Andorsen

- Matklokka i Storvågan - av Håkon Brun

- Christian Krohgs lofotbesøk, et hundreårsminne

- Kjeld Langfeldt ‑ maleren og kunstnerverten i Svolvær - av Ingrid Arctander

- Fra Laukvik til Luxembourg - av Hugo Bjørnstad

- Findes der dog ej et nøttigt kvindemenneske - av Håkon Brun

- «Rødan» - av Eirik Wicklund

- Svolværs historie ‑ hvor bodde grunnleggerne? - av Henrik Fauske

- Jens Steffensen - av Jens Andvig

- Eiere/brukere av gården Digermulen - av Simon Dybfest

- O. Marhaug slip og mek. Verksted A/S - av Jens Andvig

- Svenskpilken ‑ en vederstyggelighet? - av Håkon Brun

- Gårdsnavn i Søndre Raftsund og på Store Molla - av Geir Svendsen

- Et gammelt testamente fra Henningsvær - av Håkon Brun

- Hvorfor Gammelkirka fikk tårn

- Små glimt fra Liland rundt år 1800 - av Håkon Brun     

- Over Kjølen og hjem igjen - av Walter Hansen