- Kjetterske tanker om Kabelvåg - av Finn Myrvang

- Skipan fra kong Olav Håkonsson om nordafjelske kjøpsteders cirkumferens

- Nedgangstider i Vågan - av Håkon Brun

- Sigvard Kildal, prest og kunstner - av Håkon Brun

- Fra biskop Nannestads almanakkopptegnelser 1750

- Kierstine Colban Aas's bilder fra det gamle Vågan

- Til Vågan-kjerka i gamle dager - av Hammond Wolff

- Det officielle festligholdelse av 17. mai i Vaagan 1914

- Ei lita, men assortert samling av julekort fra ca. 1920

- Er det slik vi vil ha det? - av Ole Arne Mellingsæter

- Henningsvær, gammel næring - ny tid - av Jens Andvig

- Overnaturlige vesener i stedsnavn - av Kjell Sedolfsen

- Stadnamn i Brenna - av Signe Albertsen