Innhold Årbok for Vågan 1996

 

– Kabelvåg i storm av «Lofotsmeden» John Lorentzen

– En redningsdåd utenfor Kabelvåg – av Olve Reiersen

– Gamle bilder, gamle skip og gamle minner – av Christoffer Berg

– Navnet «Gullet» og dets opprinnelse – av Ottar Andorsen

– Matklokka i Storvågan – av Håkon Brun

– Christian Krohgs lofotbesøk, et hundreårsminne

– Kjeld Langfeldt ‑ maleren og kunstnerverten i Svolvær – av Ingrid Arctander

– Fra Laukvik til Luxembourg – av Hugo Bjørnstad

– Findes der dog ej et nøttigt kvindemenneske – av Håkon Brun

– «Rødan» – av Eirik Wicklund

– Svolværs historie ‑ hvor bodde grunnleggerne? – av Henrik Fauske

– Jens Steffensen – av Jens Andvig

– Eiere/brukere av gården Digermulen – av Simon Dybfest

– O. Marhaug slip og mek. Verksted A/S – av Jens Andvig

– Svenskpilken ‑ en vederstyggelighet? – av Håkon Brun

– Gårdsnavn i Søndre Raftsund og på Store Molla – av Geir Svendsen

– Et gammelt testamente fra Henningsvær – av Håkon Brun

– Hvorfor Gammelkirka fikk tårn

– Små glimt fra Liland rundt år 1800 – av Håkon Brun     

– Over Kjølen og hjem igjen – av Walter Hans