Innhold Årbok for Vågan 1998

 

– Lofotkatedralen 100 år – av Håkon Brun

– «Han Dan» – Arthur Arntzen om Dagfinn Bakke

– Sundlandsfjord – av Lilly og Hans-Peder Pedersen

– Stedsnavn i Sundlandsfjord – av Lilly og Hans-Peder Pedersen

– Digermulen 1899 – Av Jens Andvig

– Da kaia i Digermulen ramlet ned

– Borkvika og Borkvikfolket – av døtrene til Dagny Arctander

– Et trist 50-års minne – av Simon Dybfest

– Sigvor Riksheim Strømnes – Hennes drøm og dåd – av Turid Hansen

– Bautaen over falne ved Svolvær kirke – av William Hakvaag

– Kommandosoldat under krigen – av Eirik Wicklund

– Pinkholmen – av Simon Dybfest

– Gårdene Breivoll og Sjøvoll i Digermulen – av Simon Dybfest

– Til Lofoten anno 1952 – av Ingrid Arctander

– Skrova og Statsbrønnen – Erindringer fra vinterfisket 1939

– Guttedagene på Seinøya i 1930-årene – av Christoffer Berg

– Svolvær i første halvdel av forrige århundre – av Henrik Fauske

– Mannskapet på MIK «Havdur» av Valen på 1920-tallet

– Fiskeopdrett i Vågan – av Jens Andvig