Innhold Årbok for Vågan 1999


– Lappvikfolket i Fremnesvik  av Ruth Skarheim

– Brev fra Fremnesvik til Amerika

– Jordavgiften for Gimsøy 1802  ved Håkon Brun

– Portrett av en industrileder – Carl Johan Tenggren  av Arnulf Pedersen

– Det tar lang tid å fange korte øyeblikk – om Tine Lundkvist  av Kristin            Risan

– Ringvesenet – og ringfestenes betydning  av Ottar A. Andorsen

– Torsken  av Jens Andvig

– Gårder i Digermulen  av Simon Dybfest

– Historien om Øllegård  av Olaf Moe

– Små glimt fra Laukviks nyere historie  av Georg Andreassen

– Sverdknappen fra Liland  av Håkon Brun

– «Kikken» forteller fra konvoifarten i Nord-Atlanteren under krigen  av Hermann Falch Olsen

– Svolværs glemte kunstmaler  Maleren Joakim Martin Nilssen  av Arnold Nygaard

– Stedsnavn i Sundlandsfjorden 2  av Lilly og Hans‑P Pedersen

– Alf R. Johansen A/S, Henningsvaer  av Jens Andvig

– Et prestehjem i Lofoten 1814  av Regine Normann

– Øyhellsundet  av Irmelin Nilsen

– Mandtal over de i Vaagøe Præstegjeld værende mandlige Individer fødde efter 1795 ‑ av Håkon Brun

– For sent til oppstilling ‑ av Olaf Lund

– Da flyktningene fra Finlands‑krigen kom til Svolvær ‑ av Christoffer Berg

– Ekstraskatten 1762 for Gimsøy ‑ ved Håkon Brun

– Førsteklassing ‑ av Eirik Wicklun