Innhold Årbok for Vågan 2005

 

Ingrid Arctander:            Prolog til Vågan Historielags 30 årsjubileum

Marit Moen:                    Vågan Historielag 30 år

William Hakvaag:           Zoo 1966 – Et av Nord-Norges første popband

Arnold Nygaard:             A/S Svolvær Kjøleanlegg

Willy L. Olsen:                At far min kunne gjera………

Anton L. Olsen:              Jeg adopterte en sel

Konrad Markussen:        Harald Andersen – boksingens gentleman

Håkon Brun:                    Drap i Skrova i 1453 side 53

Kari Buschmann:             Julius Normann Olsen, Latham, en drøm

                                           og en stokk i havet side

Marcus M. Bull:               Litt om gruvedriften i Austnesfjordområdet

Arnulf Pedersen:             Et krigsminne

Kjell Furuset:                   Kirka i Skrova

Håkon Brun:                    Gatelangs i Kabelvåg – Sjøgata

Eirik Wicklund:                To brev fra 1943

Arnold Nygaard:              Fra legd til omsorgssenter

Guttorm Flygel:               Hilda Linchausen

Olaf Aa. Mathisen:          Beretning fra et mislykket forsøk på å rømme fra Svolvær

                                          over grensen til Sverige i desember 1942

Ingrid Arctander:            Gatenavn i Svolvær

Willy Storvik:                   Falne fra Vågan i krigen 1940 – 45

Håkon Brun:                    Vikingveien på Gimsøy

Jens Andvig:                   Danser med ulver – rødt i Vågan

Åse Molander:                Gammelprostens siste ferd

Mauritz S. Mortensen:    Storm og svart hav – lofotsesongen 1959

Hallfrid Christiansen:      Et par norske stedsnavn – om navnet Gimsøy

Trygve Toften:                En dristig Atlanterhavsferd

Kjell Furuset:                  Mer om Vågan kirke, Hans Egedes altertavle og …

Karen H. Andreassen:    Lofoten fanget i et blikk, om maleren Anna Boberg

En mil hver middagspause – om Eyvind Dundas

To tidsbilder fra Henningsvær – 1951 og 1971

Skrova 1959

Årsberetning for Lofotfiskeriet 1887-88