Innhold Årbok for Vågan 2007

 

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2007

Sissel Kajander:                Fotograf Lind side

William, Hakvaag:            Hazle – et av Lofotens mest spesielle orkester

Ferdinand Schelderup:    Førstebestigninger 1910 – «Med norsk flag i Nordland»

Johan Rist:                         Fem redninger – fra “Havets helter”

William Hakvaag:             Lofotraidet 4. mars 1941

Jens Holst:                         Min barndom

John Berg Fauske:           Svinøya – øya med de farlige skjærene

Geir Svendsen:                 Eckenbrecher – en ukjent lofotmaler

William Hakvaag:             Annonser fra Lofotposten 1940

H. Schulze:                         Fra Lofoten og Solør

Geir Svendsen:                 Gamle bilder fra Digermulen

Johan Rist:                         Gjennom brott og brenning – fra “Havets helter”

Arnold Nygaard:              Stabburet Svolvær

Karsten Kristensen:         Minner fra oppvekst i Mølnosen

Ole P. Refsahl:                  Nina Jo Melbøe – løperjenten som ble lofotkunstner

Håkon Brun:                     Alfred Andreassen

Alfred Andreassen:         Husmannsminner

Kari Vik Mariussen:         100 årsmarkeringen for Kaare Espolin Johnson

Åse Sofie Olsen:               Minner fra Kortvika

John Knutsen:                  Min far – Ole Knutsen, Vestpollen

Johnny Kløften:               Svolværfjellene forteller sin historie

Odd Hamnes:                   Nervøse 24 timer – en krigshistorie fra Ulvåg

Alfred Andreassen:         Bryllupsskikker fra Ørsvåg

Håkon Brun:                     Familietragedie på Liland

Ernst O. Zackariassen:   Det britiske trålerforliset ved Skrova