Innhold Årbok for Vågan 2009

 

Åshild L. Olsen:                Sangen til Ulvåg

Kjell Thomassen:             J. Thomassen & Sønn – Slipp og båtbyggeri

Jens Holst:                       Etterkrigsår og ny giv i idretten

Torbjørn Pedersen:          Svolvær Bokseklubb

Jens Holst:                       Alpinsportens utvikling i Svolvær

Tormod Nordheim:           Båter fra Gimsøy

William Hakvaag:             Ukjente krigsbilder fra Svolvær

Magne Edvardsen:           Fra Chamonix til Falkfjorden

Åke Hedlund:                   Skidäventyr på sagolika Lofoten

Geir Svendsen:                Gamle bilder fra Raftsundet og Henningsvær

Anders Holmen:               En fortelling om mine foreldre – eller

                                         skjebnens luner

Håkon Brun:                     Trekk av fiskeværet Kalles historie

Håkon Brun:                     Kabelvåg Folkebad

Tormod Nordheim:           Huset til Anton Andreassen, Saupstad

William Hakvaag:             Fra Lofoten Krigsminnemuseum

Olav A. Morling:               En kasse av tre – skrudd fast i en vegg

Pelle Molin:                      R/S Liv i Henningsvær 1895

Alfred Andreassen:          Husmannsminner del 3

Hans J. Dolmen:              Gimsøysand – minner fra farne dager

Anna S. Hansen:             På kirketur over Gimsøystraumen

William Hakvaag:             Inn i orkestret Prudence

Johnny Kløften:                Glimt fra livet i Gamlehjemsbrakka

Alf J. Nilsen:                     Melketransport på Øyhelle for 50 år siden

Bente M. Larsen:              Posttjeneste – 40 års lokalhistorie fra Ulvåg

Bjørnar Pedersen:            Grønn var min barndoms dal – Sydalen

Birgit Irene Johnsen:         Utvandrere fra Gimsøy

Lise Maria Knutsen:          Dreieren – om Cecilie Haaland

Historien om kjøreoksen til Kristian Berntzen, Vinje