Innhold Årbok for Vågan 2016

Innhold Årbok for Vågan 2016

 

Jon Martin Bye:                Glimt fra en dramatisk hendelse påsken 1946

William Hakvaag:             Lofotraidet 4. mars 1941 – andre verdenskrigs

                                               første totale seier                                          

Willy Storvik:                     Den gang vi dro til sjøs                

Rune Langnes:                  Forfatterspiren i Sommerskaret

Hans-Egil Krane:               Det store lastebildekket             

Kjell Ove Storvik:              Ingenting var som før   

Jens Holst:                         Botnvannet      

Ingrid Arctander:             Svolvær skole 1960 – 1985

Jens Holst:                         Rørhopvannet 

Linda Lillevik:                    Gensergarn      

Bente M. Larsen:             Merkeregistrerte fiskefarkoster i Ulvåg 1963-1977

Ingrid Arctander:             Sørvæst                                                             

William Hakvaag:             Fra Lofoten Krigsminnemuseum             

Willy Engstad/                 

William Hakvaag:             Svolvær byplan av 1923

Jens Holst:                         Seilbåten                           

Olav A. Morling:               Vett og vett og noe uvett

Reidun Olsen/

Johan-Robert Eilertsen:  Trekkfugler vender tilbake

Willy Engstad:                   Klippfiskholmen             

Jens Holst:                         Skuringsstriper                

Håkon Brun:                      Gårdsdrift på gården Øyhellhamn under krigen

Håkon Brun:                      Lokalhistoriske bøker fra Vågan                   

Geir Svendsen:                 Meine Lofotenbilder                                    

Håkon Brun:                      Krigsfanger fra Kabelvåg                             

Håkon Brun:                      Altertavla i Henningsvær kirke                 

William Hakvaag:             St. James – orkestret som ble en legende

                                             Fly med