Innhold Årbok for Vågan 2020

 

INNHOLD

Benny Bye: ”Lyckliga gatan du finns inte mer”
William Hakvaag: Fortellingen om 2. bataljonen i IR 15 1940
Willy Engstad/
William Hakvaag: Soldater fra Vågan som deltok i kampene om Narvik
Peter Lian: I kamp for tilværelsen
Gerd B. Kristensen: Barndom
Lilliann Krokann: Ella Brede
Gunnar Andersen: Minner fra frigjøringsåret 1945
Tonje Østrem: Ingrid Arctander (1928-2020) – en fargerik personlighet
Rolf Waldahl: Gamle hus i Svolvær
Willy Engstad: Svolvær kirke – er tårnet brudd på arkitektoniske….
Harald Dramsdahl: Skiminner fra Svolvær på 1950- og 60-tallet
John Berg: Foran oppførelsen av Svolvær Kjøleanlegg…….
Arild Stubhaug: Stein Rokkan – et miniportrett
Ståle M. Hanssen: Feskarliv for hundre år sia
Norvald Dyrvik: Vågan Folkehøgskule i krigsåra
Håkon Brun: Hermetikkfabrikker i Kabelvåg
Marie Skjeseth: En prests liv og åndskamp i krig og fred
Gunnar Andersen: Kabelvåg Radioservice og storbrannen 8. des. 1991
Lofotposten 1938: Strandlandet kapell
Kåre Storvik: Krig og fred
Jan Helfjord: Det er noe med vann
Lofotposten 1957: Jordmor ber om vei
Ivar Leveraas: Fortellinger om to billedkunstnere
Brit Fauske: Gunlaug Fauske (17.12.1894 – 27.08.1948)
John Berg: Det norske Fiskeguanoselskap AS
Bente M. Larsen: Merkeregistrerte fiskefarkoster i Ulvåg 1991-2010
Håkon Brun: Hva skal barnet hete?
William Hakvaag: Reichskommisar Terbovens gavesett
Finn Fagerhaug: Svolvær før 1820
Geir Svendsen: Meine Lofotenbilder