Innhold Skolp 1976

Innhold Skolp 1976


  • På leiting etter det gamle Vågan – av Reidar Bertelsen
  • Lofotmuseet i Storvågan – av Eivind Thorsvik
  • Eit storbryllaup i Vågan på 1300-tallet – av Kåre Elstad
  • «Hvor bliver fembøringerne af?» (av O.N.)
  • Svolvær 4. mars 1941, slik jeg opplevde dagen – av Harald Løken
  • Fortidsminner fra Gimsøy – av Anne Paulsen