Innhold Skolp 1977

Innhold Skolp 1977


 • Fra Svolvær i fesktia
 • Utnavnet Skolp
 • De nordlandske fiskeriers økonomiske historie anno 1767
 • Svolvær tollsteds historie
 • Fra Brettesnes
 • Da jeg arbeidet ved Matmora gruber
 • Siste henrettinga i Vågan? – Ole A. Sivertsen
 • Levnet af O.S.
 • Digermulen
 • Gammel lofotdialekt
 • Lofotbunad