Innhold Skolp 1978

Innhold Skolp 1978


 • Lofotdiktaren Sigurd Sivertsen
 • Grubedrift på Odvær og Følstad
 • Fint besøk i Digermulen
 • Hellnesset
 • Husker du …?
 • Råstoff
 • Djevelutdriving i Vågan
 • Kunstnerhuset på Svinøya 25 år
 • Et lite sagn om fogder og drap i Skrova i gamle dager
 • Frå soga om skogen i Lofoten
 • Prospektkort og andre bilder fra komm