15. september 1935 ble det avduket en statue av Kong Øystein Magnussen i Kabelvåg. Statuen ble plassert oppe på Breidablikk eller St. Hanshaugen som den også heter. Avdukinga skjedde samtidig som Vågan sognekall feiret 200 års jubileum, og det skjedde med stor festivitas.
Ideen med statuen kom fra arkitekten Harald Sund fra Gildeskål. Han hadde tegnet Svolvær kirke, og han var veldig opptatt av vår middelalderhistorie. Mens han var i Svolvær lanserte han ideen om at det skulle reises et minnesmerke over fiskerne. Dette burde symboliseres med en statue av kong Øystein som var den første som lot bygge rorbuer for fattige fiskere. Det var Nordlan fylkesfiskarlag og Nordland amtskommune som gikk sammen om å lage statuen. Flere i Vågan og Lofoten likte ideen og det ble satt ned en lokal komité.
17. mai 1935 undertegnet flere kvinner og menn ett opprop om at det burde settes fortgang i arbeidet. Man burde prøve å ha statuen klar til 200 års jubileum i september samme år. Harald Sund hadde tegnet statuen, og billedhugger Arthur Gustavsson fra Oslo støpte den i betong. Som modell hadde Sund brukt en hodeskulptur av kong Øystein fra Munkeliv kloster.
Leder i byggekomiteen var Vågans ordfører Julius Høy. Han avsluttet innvielsestalen slik:
“Det er selvsagt kong Øysteins interesse for Nord-Norge og de tiltak han gjorde her som har avfødt trangen til å reise ham et minnesmerke her. Det måtte selvsagt reises i det historiske Vågan og midt blant den arbeidende fiskerbefolkningen og det pulserende Nordnorske næringsliv. Vi overleverer nu statuen til Lofotens befolkning og til fiskerne som utøver sin slitsomme og ofte farefulle næring på Lofothavet, dessverre ofte med kummerlig utbytte, og vi ber Kabelvåg bygningskommune ta vare på statuen og verne om den“.
Deretter sa fylkesmann Amundsen sa at når det skulle reises et minnesmerke for kong Øystein, kunne det ikke finnes et mer høvelig sted enn her i Lofoten, i Vågan, for ham som hadde omtanke for fiskerne og som gjorde sitt beste for å hjelpe dem til å berge liv og helse.
Kong Øystein grunnla ikke Vágar. Han lot derimot bygge kirke i Vågar fordi stedet allerede var etablert som et stort fiskevær hvor mange mennesker var samlet både under fisket og når tørrfisken var ferdig og skulle tas ned fra hjellene. Han var heller ikke den første som bygde rorbuer, de hadde vært i bruk lenge. Men kong Øystein bygde rorbuer for fattige fiskere, for de som ikke evnet å bygge egne rorbuer. Og alt dette visste de som sto bak Øysteinstatuen. Det var ikke nevnt i forbindelse med statuen at kong Øystein var Vågars grunnlegger. Kong Øystein står og ser ut over Vestfjorden hvor fiskerne hadde sitt levebrød, samtidig som han kaster et blikk mot Kirkvågen hvor kong Øysteins kirke sannsynligvis ble bygd. Det er ingen sikre opplysninger om at Øystein har vært i Vågan, men i følge sagaen fikk han altså bygd en kirke samtidig som han fikk bygd rorbuer til fattige fiskere. Sagaen forteller også at han seilte nordover til Lofoten og Trondenes i 1114 i forbindelse med ei tvistesak mellom han og broren Sigurd Jorsalafar.  Kong Øystein og hans brødre, Sigurd og Olav regulerte også skattelegginga av fisket i Vågan. Så kan en lure på om kong Øysteins innsats for fiskerne var så stor at det fortjente en statue? Det spørsmålet lar vi stå åpent.