Våre tjenester

Årbøker

Vi gir ut Årbøker, og om du er interessert, kan du bla igjennom innholdet i bøkene helt fra 1976 og framover.

Noen publikasjoner er også gjort tilgjengelig ved at du kan bla igjennom dem, merket.

 

Vedtekter

  • § 1 Formål           
  •  Vågan historielag skal arbeide for at den lokale kulturarven blir tatt vare på og blir gjort tilgjengelig for folk nå og i framtida.
  • § 2 Virksomhet           
  •   a  Gi ut ei årbok for Vågan med lokalhistorisk innhold, og en lokalhistorisk kalender for Svolvær.    
  •   b  Være behjelpelig med innsamling og registrering av lokalhistorisk stoff. 
  •   c  Arrangere medlemsmøter (og ekskursjoner) med tema fra den lokale historien. Les videre komplette Vedtekter

Bli medlem i laget!

Hvorfor VÅGAN HISTORIELAG

Lokalhistorie er et flertydig, sammensatt og spenningsfylt begrep. Rent elementært består det av to ord – lokal – som kommer av latin ”locus”, som betyr sted, og historie, som kommer av latin ”historia”, og som både kan referere til historie i betydningen fortid og i betydningen beskrivelse av fortiden eller fortelling om fortiden. 

Landslaget for lokalhistorie

Vel 400 av de lokale historielagene er medlemmer i Landslaget for lokalhistorie (ekstern lenke). Til sammen omfattar disse 80 000 enkeltpersoner. LLH ble stiftet i 1920, og het fram til 1982 Landslaget for by- og bygdehistorie.