Vågan historielag

Medlemmer

Bli medlem i Vågan Historielag Kontingent er 100 kr + Årbok for Vågan kr 275, til sammen kr 375.

Medlemmer

Alle som har betalt kontingent får årboka levert på døra eller sendt i posten så snart den er ferdig trykt, i månedsskiftet oktober/november.

Medlemmer

Det er mulig å bli medlem uten å få boka. Medlemsskapet koster da 100 kr. Alle som har oppgitt e-postadresse får tilsendt informasjon om møter og andre aktuelle saker.

Medlemmer

Kontakt: Håkon Brun eventuelt te.: 908 79 599. Kontonummer: 4580.30.36105 Vipps: 110571

“Alle som har betalt kontingent får årboka levert på døra eller sendt i posten så snart den er ferdig trykt, i månedsskiftet oktober/november..”

Meld deg inn som medlem i Vågan Historielag

Kontakt:  Håkon Brun   908 79 599.

Kontonummer: 4580.30.36105

Vipps: 110571

Årbok for Vågan 2023

Til salgs hos Rødsand og Ark i Svolvær

Kan bestilles fra hakon.brun@lofotkraft.net

kr 275 + 100 kr i porto