Vågan historielag

Medlemmer

Bli medlem i Vågan Historielag Kontingent er 100 kr + Årbok for Vågan kr 260, til sammen kr 360.

Medlemmer

Alle som har betalt kontingent får årboka levert på døra eller sendt i posten så snart den er ferdig trykt, i månedsskiftet oktober/november.

Medlemmer

Det er mulig å bli medlem uten å få boka. Medlemsskapet koster da 100 kr. Alle som har oppgitt e-postadresse får tilsendt informasjon om møter og andre aktuelle saker.

Medlemmer

Kontakt: Håkon Brun eventuelt te.: 908 79 599. Kontonummer: 4580.30.36105 Vipps: 110571

“Alle som har betalt kontingent får årboka levert på døra eller sendt i posten så snart den er ferdig trykt, i månedsskiftet oktober/november..”

Meld deg inn som medlem i Vågan Historielag

Kontakt:  Håkon Brun   908 79 599.

Kontonummer: 4580.30.36105

Vipps: 110571

Om oss

Vågan historielag skal arbeide for at den lokale kulturarven blir tatt vare på og blir gjort tilgjengelig for folk nå og i framtida.

Lokalhistorie er historieskriving på lokalt nivå, særlig bygde- og byhistorie. I de fleste av Norges kommuner foreligger bygdebøker eller arbeid med disse. I bygdebøkene har gårds- og ættehistorien oftest bredest plass..

Whether you’re curious about features, a free trial, or even press, we’re here to answer any questions.

SPØRSMÅL?