Innhold Årbok for Vågan 1989

 

– Martin Mikalsen og melkeruta Austre-Vågan – Svolvær

– Korsen ho Svanhild på Holand fikk navn 

– En adventsdag på Svinøya i 1888 

– Reidar Nilsen og «Helle» 

– 14-åring på Lofothavet i 1924 

– Rasulykken i Kongsmarka onsdag 7. mars 1956 

– Privat kraftverk på Molla i 30-årene 

– Storbrann i Kabelvåg i 1927 

– Glimt fra dagliglivet i Kabelvåg i krigsårene 

– Trollfordslaget 

– Barndomsminner fra en kraftstasjon 

– Eit båtforlis ved Årstein i 1870-åra 

– Middelalderbrev fra Vågan 

– Overraskende funn i Vassosen ved Storvågan GimsØsteinen 

– Teorier omkring et 5000 år gammelt importfunn 

– Risvær – et sted med tradisjoner 

– Litt om den eldre bebyggelse på Brettesnes, ulykkelige hendelser og     handel m.m. 

– Om en personlighet på Mo