Leder:             Anders Holmen

Nestleder:       Kari Beate Krane

Sekretær:       Marit Moen

Kasserer:       Håkon Brun

Medlem:         John Berg

                       Wenche Rokkan Iversen

                       Hugo Johansen

Redaktør:       Håkon Brun

Kalender:       Willy Engstad, William Hakvaag, Nils Petter Sundby. Håkon Brun

Lofotmuseet:  Tone Rørtveit

Revisor:          Torfinn Walsøe

Valgkomite:     Linda Lillevik

                        Tonje Østrem, leder