VÅGAN HISTORIELAG

ÅRSMELDING 2019

Periode 01.01.19 - 31.12.2019

Årsmøtet ble avholdt på Galleri Gunnar Berg i Svolvær 21. mars.

Det møtte 24 medlemmer inkludert styret og valgkomite.

Styret i Vågan Historielag har siden årsmøtet bestått av:

- Anders Holmen                                leder

- Willy Engstad                                 nestleder

- Marit Moen                                     sekretær

- Håkon Brun                                     kasserer/redaktør av ”Årbok for Vågan”

- William Hakvaag                            styremedlem

- John Berg                                       styremedlem.

- Hugo Johansen                                styremedlem.

Komitè for utgivelse av Svolværkalenderen:      

Nils Petter Sundby, Willy Engstad, William Hakvaag og Håkon Brun.

Repr. i Lofotmuseets styre:            Tone Rørtveit m/vararepresentant William Hakvaag          

Revisor:                                             Torfinn Walsøe.

Valgkomitè:                                       Tonje Østrem

                   Linda Lillevik.

Vågan Historielag hadde ved utgangen av 2018 følgende æresmedlemmer:

 

Ingrid Arctander, Håkon Brun, Finn Fagerhaug

Medlemmer:

Historielaget hadde 259 medlemmer ved utgangen av 2019. Ved utgangen av 2018 var antallet 230 medlemmer.

Kontingent:

Medlemskontingenten er kr. 350,- pr. år, som inkluderer ”Årbok for Vågan” fritt tilsendt.

(Kontingent kr 100 + pris på årboka).

Styremøter:

Det har i tillegg til årsmøtet vært avholdt 6 styremøter, og til sammen 26 saker har blitt behandlet.

 

Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble holdt på Galleri Gunnar Berg på Svinøya, Svolvær.

Årsberetningen for 2018 ble referert av styreleder.

Regnskap ble presentert av Håkon Brun. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Valgene ble gjennomført i henhold til valgkomiteens forslag.

Asbjørn Gabrielsen ble takket av som tidligere styreleder og styremedlem gjennom flere år.

 

Økonomi.

Vågan historielags økonomi er tilfredstillende. Fjorårets regnskap viser et overskudd på

kr 12 197,76. Det vises for øvrig til det reviderte årsregnskapet for 2019.

Et beløp øremerket arbeidet med Vågans historie, kr 125.000 står på egen konto, og dette holdes utenom driften av laget.

 

 

Virksomheten i 2019

Foredrag og aktiviteter

 

Det ble i 2019 arrangert følgende foredrag og aktiviteter:

 

JANUAR

Historiebad på Bacalao i Svolvær. John Arne Storhaug snakket med Kalle Johansen og Gunnar Marhaug, begge fra Svolvær.

 

FEBRUAR

Dokumentarfilmen Rorbuas metamorfose, produsert og regissert av Aaslaug Vaa, ble vist i auditoriet ved Aust-Lofoten videregående skole. Aaslaug Vaa var til stede og fortalte om filmen og sitt prosjekt på Kvalnes.

 

MARS

Årsmøte.

Etter årsmøtet holdt tidligere NRK-korrespondent i USA Tove Bjørgaas et foredrag med tittelen «Trumps USA - ikke lett å bli klok på». Ca. 85 personer var til stede under foredraget.

JUNI

Tur til utskipningsanlegget i Vatnfjorden ved Laukvik, med Konrad Hauge og Halgeir Mandal som lokale kjentfolk og formidlere.

 

SEPTEMBER
Historiebad på Arbeideren i Kabelvåg, der Ole P. Refsahl møtte Thor Erdahl, som fortalte om Mitt Kabelvåg.

 

OKTOBER

Foredrag ved Liv Mjelde, forfatter av boka Saksens hemmelighet, som omhandler russiske kvinners arbeid, liv og fødsler i fangeleirer i nord 1942-45. Foredraget ble holdt i auditoriet ved Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær, i samarbeid med Vågan bibliotek.

 

NOVEMBER

Arild Stubhaug, forfatter av boka Stein Rokkan, fra periferi til sentrum, holdt foredrag om Stein Rokkan i videregående skoles auditorium i Svolvær, i samarbeid med Vågan bibliotek.

 

DESEMBER

Foredrag i samarbeid med Svolvær kunstforening, der Britt Fauske fra Svolvær fortalte om sin bestemor, Gudlaug Fauske, som arbeidet med maleri. Lisbeth Dahlløf fortalte om kunstneren og grunnleggeren av Kunstnerhuset på Svinøya, Anna Boberg. Malerier fra begge kunstnerne var utstilt under arrangementet i kunstforeningens lokaler i Svolvær.

 

Annet

Historielaget har profil på Facebook, og satser på mer aktivitet i sosiale medier og egen hjemmesiden www.vaganhistorielag.org.

 

 

Årboka for Vågan.

 

Historielagets medlemmer oppfordres fortsatt til å sende inn stoff til årboka. Styret sier seg meget tilfreds med det nivået årboka holder. Dette skyldes både god respons blant de som leverer lokalhistoriske fortellinger og artikler, og ikke minst det arbeidet redaktør Håkon Brun gjør.Vi ønsker at privatpersoner, lag og foreninger engasjerer seg i innsamling av innhold til årboka.

 

 

Takk.

 

Styret takker alle bidragsytere med artikler til ”Årboka for Vågan”.

Uten denne bistand og interesse ville ikke årboka vært mulig.

Vi takker også alle annonsører i ”Svolværkalenderen”.

for VÅGAN HISTORIELAG

Anders Holmen

Leder