Innhold Årbok for Vågan 1988

 

 • Falt for det frie Spania
 • Kristen Skjeseth – en kjempende prest og far
 • Trollsteinen i Kjerkvågen
 • Utvandring fra Store Molla og Odvær – et 100 års minne
 • 4. mars nok en gang
 • Befolkningskrise i Vågan? Utviklingen 1970 – 1988
 • Lofotfisket
 • Førjulstradisjoner fra Gimsøy
 • Kabelvågmarkedet – slik jeg husker det
 • Bosetting og natur i Reknesset
 • Stedsnavn på Austvågøya som forteller om samer med reindrift
 • Om stedsnavnet Svolvær
 • Skifte etter Andreas Valnum, Svolvær
 • Nord-Norges første biskop
 • Ungdomsminner fra Brettesnes
 • Bosetting på Øyhelle fra de eldste tider til nåtiden
 • Prost Colban og skolevesenet
 • Willy Jansen som fikk det ærefulle oppdrag å ta mot to norske konger og
  holde velkomsttale for dem
 • Statsbuene i Kabelvåg