Innhold Årbok for Vågan 2011

 

Tormod Nordheim:        Notater fra Vinje Skole i krigsårene 1940 til 1945

Geir Svendsen:                Bilder fra Austre Vågan

William Hakvaag:            Katastrofen i Kongsmarka natt til 7. mars 1956

Ole H. Bremnes:              Hoffleverandøren fra Ørsnes

William Hakvaag:            Ukjente bilder fra krigen

Bjørg Kosmo:                   Harald Kosmo og Lofotraidet

Tormod Nordheim:        Historien om Ingeborghaugen

Arnold Nygaard:              Historien om faner i Svolvær/Vågan

Kjell Sandvik:                    Kabelvåg mot søvn eller vekst?

Bente M. Larsen:             Bosetningen i Ulvaag på Storemolla for 100 år siden

Bente M. Larsen:             Hendelser som har hatt betydning for bygda Ulvåg

Tormod Nordheim:         Minner fra et vårfiske på Finnmarka i 1958

William Hakvaag:             Magnar Pettersen 1916 -1996

Kjell Dreyer Larsen:         Ingvald Ramberg

Finn Fagerhaug:               Lofoten – Vågan – Navn og gåter

Dag Kajander:                   Ombord på «Fuglehuk» vinteren 1971

John Knutsen:                  Tutti Knutsen Dybvad, f. 1943

William Hakvaag:                Fra Lofoten krigsminnemuseum