Innhold Skolp 1981/82

Innhold Skolp 1981/82


 • Kjetterske tanker om Kabelvåg – av Finn Myrvang
 • Skipan fra kong Olav Håkonsson om nordafjelske kjøpsteders cirkumferens
 • Nedgangstider i Vågan – av Håkon Brun
 • Sigvard Kildal, prest og kunstner – av Håkon Brun
 • Fra biskop Nannestads almanakkopptegnelser 1750
 • Kierstine Colban Aas’s bilder fra det gamle Vågan
 • Til Vågan-kjerka i gamle dager – av Hammond Wolff
 • Det officielle festligholdelse av 17. mai i Vaagan 1914
 • Ei lita, men assortert samling av julekort fra ca. 1920
 • Er det slik vi vil ha det? – av Ole Arne Mellingsæter
 • Henningsvær, gammel næring – ny tid – av Jens Andvig
 • Overnaturlige vesener i stedsnavn – av Kjell Sedolfsen
 • Stadnamn i Brenna – av Signe Albertsen