Innhold Skolp 1985


 • Samarbeid Vågan Historielag ‑ Lofotmuseet
 • Om fotobevaring og Lofotmuseets fotoarkiv
 • Fra Lofotmuseets billedsamling. Einar von Hanno Raabes bilder fra Lofotfisket
 • Den lavere Malerkunst. Om dekorasjonsmaleriet og den nord‑norske dekorasjonsmaleren Henning Welford
 • En beretning om gruvedriften i Matmora
 • Skolestreik i Storfjell
 • Ei svuinnen tid
 • Ulvåg 1860 ‑ 1960
 • Rasmus Arntzen ‑ lærer og botaniker
 • Ett brev betyder så mycket …. dersom det ikke blir oppbrent!
 • Ett brev betyder så mycket lI
 • Svolværinger for tysk krigsrett
 • Bilen i Vågan og Mads Moen
 • ….men aldri har jeg hørt ham si et vondt ord om noe menneske. Om Hans J. Bjørnstad
 • Alfred Skar og FRIHETEN i Svolvær ‑ revolusjonær kamp fra 1923 til 1928
 • Sannferdig ballade om Kabelvågs tilblivelse og vekst samt gjentatte begrædelige uhell foranlediget av nabobyen Svolværs skjebnesvangre nærhet
 • En norsk‑amerikaners erindringer fra middelskolen i Kabelvåg 1920-22
 • Kabelvåg ‑ prestegårdsgrunn eller kongelig majestets almenning?
 • Prost Colbans ordsamling fra Vågan 1810
 • Et overflødig valg
 • 30 år i uvær og godvær i Lofoten
 • Noen gamle handelssteder i Vågan: Svolvær, Kalle, Hop