Innhold Skolp 1986

 • Fra Lofotmuseets billedsamling
 • Kontakten mellom Bergen og Nord‑Norge i mellomalderen
 • Vår hittil eldste Lofotvott
 • Skrova handelssted og gård
 • Det svundne er en drøm. Gjensyn med krigen i Vågan
 • Lofotsmeden
 • Et hundreårsminne
 • Urmaker Pedersen ‑ ikke bare urmaker
 • Husmannssønnen som holdt tale for kongen
 • Litj‑stua
 • Fra Martin Arntzens minnebok
 • Dein første bærrflækken
 • Bosetning på Haversand
 • Hvem var Dr. Guttmann?
 • Sandsletta 1865 – 1912
 • Vågankirka fra 1714
 • En husleiekontrakt fra 1905
 • Utgravingene i Storvågan